บริษัท ews

  • การประชุมงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565

    ในเช้าวันที่ 1 มกราคม หลังจากการประชุมปรับเวลาเช้าประจำวัน บริษัทได้จัดการประชุมการทำงานครั้งแรกในปี 2565 ขึ้นทันที โดยมีผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในปีใหม่ Shanghai ZHJ Technologies C...
    อ่านเพิ่มเติม